Süt hayvancılığında yem ihtiyacımızı kendi topraklarımızdan karşılamak için ortaklarımızı silajlık mısırla tanıştırdık. Kaba yem dışında ortaklarımızın ihtiyacı olan fabrika yemi tedarikini de kooperatifimiz üstlenmiştir. Toplu yem alıp ortaklarına piyasa fiyatlarının altında satarak hem ortaklarımızın çıkarlarını korumaya hem de hayvancılığı geliştirmeye başladık.