Kooperatifimiz kendi sınırlı kaynaklarına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Özyeğin Vakfı’nın katkılarını ekleyerek mibzer, silaj, çapa, römork ve kültivatör makineleri edindi. Elimizdeki bu tarım makineleri ve traktörümüzle havzamızın tüm ekim ve hasat işlerini organize etmekteyiz. Kooperatifimizin makine parkını oluşturmaya başlaması, süt inekçiliği için önem taşıyan silajlık mısır ekiminin de hızla yaygınlaşmasını sağladı.