Nasıl Yola Çıktık ?  

Kavar havzasında yaşayanlar olarak kooperatif kurmaya dair bir düşüncemiz hep vardı; ancak köyleri boşaltıldıktan sonra metropollere dağılan yöre halkının, köylerine geri döndüklerinde pek çok konuda çekinceleri oldu. Önce ihtiyarlar sonra gençler dönmeye başladılar Kavar’a; yeni bir yaşamın arayışı da böyle başladı. Ağırlıklı olarak hayvancılık yapılan yörede; nohut, fasulye, ceviz gibi bölgede yetiştirilen ürünleri nasıl pazarlarız diye sürekli kendi aramızda uzun uzun tartışmalar yürütüyorduk. Bizler bir çözüm arayışı içindeyken, kooperatiflere yönelik olumsuz algılar ve gerçekler de vardı bir tarafta elbette. Tam bu süreçte, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ile tanıştık. Muhtarlar ile toplanıp durumu değerlendirdik ve sonra köyleri gezdik birlikte. Böylece Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın 2009 yılında bölgemizde başlattığı Kavar Havzası Kırsal Kalkınma Projesi ile havzamızı oluşturan Dibekli, Düzcealan, Bolalan, Kolbaşı ve Yassıca köylerinden küçük üreticiler olarak bir araya geldik. 2 yıllık uzun bir hazırlık sürecinin sonucunda, kooperatifleşmeye karar verdik. Öncelikle, elde ettiğimiz sütü pazarlarken yaşadığımız sorunlardan yola çıkarak birlikte hareket etmenin yollarını tartışmaya başladık.

Vakfın bu konuda verdiği eğitimler ve köylerimize gelen uzmanların yol göstericiliği, tüm köylerimizde kooperatifleşme konusunun ana gündem olmasını sağladı. Bu alanda başarılı sonuçlar almış örnek kooperatiflere deneyim kazanma ve yerinde öğrenme amacıyla geziler düzenledik.  Tartışmalar ve eğitimler sonrasında, 5 köy bir araya gelerek Kavar Kooperatifimizi kurduk.

İlk iş olarak bir süt toplama merkezi inşa ettik. Vakfın da desteği ile üreticilerimizden süt toplamaya ve anlaştığımız bir firmaya sütü satmaya başladık. Böylece havzamızın tarihinde ilk kez çiğ süt, hijyenik koşullarda soğutma tanklarında toplanmaya ve pazarlanmaya başlandı. İlk kez ortağımız olan 60 küçük üretici toplamda 120 kg sütten düzenli gelir elde etmenin mutluluğunu yaşadı. İlk bir ayın sonunda kooperatife bir güven oluştu ve bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 1,5 ton süt topluyoruz üreticiden. Ayrıca üretici ortaklarımız ilk kez silajlık mısırla ve yeni bir geçim kaynağı olan arıcılıkla tanıştılar.

Gücümüz Birliğimiz

“Birlikten kuvvet doğar” inancıyla yola çıktık ve çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Tuğlaları üst üste koyup daha iyi bir yaşam için binamızı örmeye de böyle başladık. Hayvancılıkla geçinen ortaklarımızın yem ihtiyacını karşılayan, sütünü, eşsiz doğal balını, yöresel ürünlerini pazarlayan bir yapı haline geldik.

Yaşama dokundukça daha çok üreticiyi kucaklamaya başladık. Önyargılar, güvensizlikler ve olumsuz örneklerle kuşatılmış Kavarlı üretici köylülerin, artık ortağı olmaktan  gurur duydukları bir  kooperatifleri var ve onu resmi adıyla değil, ruhunu yansıtan adıyla biliyorlar: “Kavar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi”.

Bizler henüz işin başındayız ve her zaman işin başındayız diyerek yolumuza devam edeceğiz.

Başkan ve Yönetim Kurulu

Kooperatif Başkanı:   Gurgin Karabey    (0554  378 1965)
Başkan Yardımcısı:    Mustafa Kılıçaslan
Muhasip Üye:                Fırat Kılıçkan

Denetim Kurulu

Cahit Kutlu
Sıddık Karakoç
İkram Kılıçaslan